Podstawa prawna:
 1. art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Art. 39. [Sieć szkół publicznych]

 1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
  1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
  2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
 3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:
  1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;
  2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia (wg wzoru).

Sposób złożenia wniosku:

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia do Szkoły Podstawowej w Izabelinie należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Izabelin, ul. Szkolna 2A, Hornówek, 05-080 Izabelin, przesłać za pośrednictwem poczty lub wysłać na adres e-mail:oswiata@izabelin.pl

Opłaty: 

nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy:
Centrum Usług Wspólnych Izabelin, ul. Szkolna 2A, Hornówek, 05-080 Izabelin
tel. 22 111 00 76
e-mail:oswiata@izabelin.pl

Do pobrania:
Wniosek-o-zwrot-kosztów-przejazdu-dziecka-ucznia.pdf

Wniosek-o-zwrot-kosztów-przejazdu-dziecka-ucznia.doc