CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH IZABELIN

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Rok szkolny 2020/2021

Informacja Wójta Gminy Izabelin o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 została przekazana w dniu 26 października 2021 r. na XLVII Sesji Rady Gminy Izabelin, na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych_2020.2021_26102021Rok szkolny 2019/2020

Informacja Wójta Gminy Izabelin o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 została przekazana w dniu 27 października 2020 r. na XXXI Sesji Rady Gminy Izabelin, na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Izabelin w roku szkolnym 2019/2020