CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH IZABELIN

JEDNOSTKI OBSŁUGIWANE

Szkoła Podstawowa im płka Stanisława Królickiego w Izabelinie

Ul.3 Maja 49
05-080 Izabelin
tel. sekretariat (22) 722 60 22
fax. (22) 722 75 71
budynek szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 5
sekretariat (22) 722 89 81
e-mail: Szkoła Podstawowa:
sp@izabelin.edu.pl

www.izabelin.edu.pl

Gminne Przedszkole im. Ks Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie

ul. T. Kościuszki 17
05-080 Izabelin
tel./fax 22 7226031
e-mail: przedszkole@izabelin.pl
www.przedszkole.izabelin.pl

Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia pod Dębowym Liściem"

ul. 3-go Maja 43
05-080 Izabelin
tel/fax. 022 752-23-20
e-mail: przedszkolelaski@izabelin.pl
http://www.gplaski.szkolnastrona.pl/

Centrum Kultury Izabelin

ul. Matejki 21, 
05-080 Izabelin
NIP: 118-11-97-595
Regon: 001032210

tel.: 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl 
www.centrum.izabelin.pl/