Centrum Usług Wspólnych Izabelin

KONTAKT

KONTAKT

ul Szkolna 2A
Hornówek
05-080 Izabelin
mail: cuwi@izabelin.pl, oswiata@izabelin.pl
NIP: 118-15-65-679
REGON: 016402223

Struktura organizacyjna:

Aneta Beczek – dyrektor CUWI 661 501 505
e-mail: a.beczek@izabelin.pl

Aneta Rudzik – główny księgowy CUWI 22 111 00 75
e-mail: a.rudzik@izabelin.pl

Aneta Maliszewska – starszy specjalista ds. oświaty i księgowości budżetowej 22 111 00 73
e-mail: a.maliszewska@izabelin.pl

Mariola Świderska– starszy specjalista ds. księgowości budżetowej 22 111 00 76
e-mail: m.swiderska@izabelin.pl

Izabella Zawadzka – starszy specjalista ds. płac 22 111 00 75
e-mail: i.zawadzka@izabelin.pl

Katarzyna Popławska – inspektor ds. oświaty 22 111 00 76
e-mail: k.poplawska@izabelin.pl

Joanna Czajka – Kowszun starszy specjalista ds. oświaty i księgowości budżetowej 22 111 00 73
e-mail: j.czajka@izabelin.pl

Anna Biernacka – inspektor ds. księgowości budżetowej 22 111 00 76
e-mail: a.biernacka@izabelin.pl

Marta Witkowska – inspektor ds. księgowości instytucji kultury 22 111 00 76
e-mail: m.witkowska@izabelin.pl

Zofia Baranowska – inspektor ds. księgowości instytucji kultury 
e-mail: z.baranowska@izabelin.pl

Monika Kacprowicz – inspektor ds. administracyjno-oświatowych 22 111 00 76
e-mail: m.kacprowicz@izabelin.pl

Paweł Maliszewski – Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@perfectinfo.pl

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przesłanych za pomocą powyższego formularza kontaktowego jest: Centrum Usług Wspólnych w Izabelinie, ul Szkolna 2A, Hornówek, 05-080 Izabelin, mail: cuwi@izabelin.pl.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@perfectinfo.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z Użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting strony), na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  1. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Font Resize