BIP

http://cuwi.izabelin.pl/wp-content/uploads/2019/11/aktualizacja-podstawowej-kwoty-dotacji-statystyczna-liczba-dzieci-w-przedszkolach-gminnych-–-2019-r..pdf

Wzór Wniosku Stypendium szkolne 2019/2020 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia

PROGRAM RZĄDOWY DOBRY START Kto może otrzymać wsparcie? Świadczenie dobry

Stypendium szkolne 2018/2019 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września

http://cuwi.izabelin.pl/wp-content/uploads/2016/09/Aktualizacja-podstawowej-kwot-dotacji-dla-przedszkoli-w-2017-roku.pdf

http://cuwi.izabelin.pl/wp-content/uploads/2016/09/Podstawowa-kwota-dotacji-dla-przedszkoli-oraz-statystyczna-liczba-dzieci-w-publicznym-przedszkolu-na-rok-2017.pdf

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018 W związku z możliwością uzyskania przez uczniów/słuchaczy

http://cuwi.izabelin.pl/wp-content/uploads/2016/09/Skanowanie1.pdf

http://cuwi.izabelin.pl/wp-content/uploads/2018/01/statut-CUWI-2017.pdf

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017 Wyprawka szkolna 2016/2017 przyjęta przez Radę Ministrów

20/20
Font Resize