Zarządzenie Nr 18/2020
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Izabelin z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Centrum Usług Wspólnych Izabelin

Zarządzenie Nr 1/2019
Kierownika Centrum Usług Wspólnych Izabelin z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Centrum Usług Wspólnych Izabelin i ustalenia terminu odpracowania