UCHWAŁA NR XXXVIII/307/21
Rady Gminy Izabelin z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmian Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin

UCHWAŁA NR XVII/147/19
Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin


UCHWAŁA NR XV/114/19
Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin.


UCHWAŁA NR XV/115/19
Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Izabelin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin

Uchwała Nr XXXIV/304/18
Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin


UCHWAŁA NR XXX/250/17
Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwał Nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016 roku i Nr XIX/154/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016 roku


UCHWAŁA NR XVII/140/16
Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin
Załącznik do Uchwały Nr XVII/140/16 – Statut Centrum Usług Wspólnych Izabelin