AKTUALNOŚCI Gminne

logo krus
KRUS ogłasza Losowanie hulajnóg dla dzieci, które wykonują kurs e-learningowy
pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”
Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone
w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg.
Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10,
e-mail: bp@krus.gov.pl
Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2021 r. Zapraszamy do udziału!

Zasady przyznawania hulajnóg dla dzieci

ogłoszenie_popr1

Informacja w sprawie organizacji pracy w Centrum Usług Wspólnych w Izabelinie.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa jaki i pracowników oraz w celu zminimalizowania ryzyka dalszej transmisji koronawirusa SARS-Co-2, od 9 listopada 2020 roku do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w Centrum Usług Wspólnych Izabelin.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

Dyrektor CUWI- 661 505 505
Kierownik centralnego magazynu i żywienia w placówkach oświatowych – 667 704 702
Pracownicy CUWI:
Oświata –  (22) 111 00 73
Płace –  (22) 111 00 76
Księgowość –  (22) 111 00 75

e-mail.: cuwi@izabelin.pl

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie tylko w sprawach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Po wejściu do budynku obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk.

Obowiązuje również nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Izabelin

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Gmina Izabelin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów,  tabletów,  drukarek laserowych,  urządzenie wielofunkcyjne,  projektor multimedialny,  monitor multimedialny oraz pakiet oprogramowań
wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. 

Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

 

Gmina Izabelin realizuje projekt pn. Gminne Przedszkole w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”- jest nas więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W skład projektu wchodzi: wyposażenie sal w meble, stoły , krzesła, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK dla nowego oddziału, zakup i montaż pieca CO, wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw: 200 m2, zakup piaskownicy przenośnej, bieżące funkcjonowanie nowego oddziału, realizacja wsparcia wobec dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dokształcanie nauczycieli oraz realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci z przedszkola.

Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 28.04.2017 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 16.11.2017 r.

Wartość projektu ogółem: 499 340,24 zł

Dofinansowanie 80%: 399 472,19 zł

Font Resize