Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2021 rok

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2021 rok

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2021 rok

Na podstawie   art. 46 ustawy ust. 1   z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020r. poz. 2029 z późn. zm.  ) Gmina Izabelin ogłasza :

  1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli obliczona na dzień 28.02.2021r, o której mowa w art. 12 ust.1 i ustalona na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi: 20 314,83 zł roczna / 1 692,90 zł  miesięczna,
  2. Wyliczona zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin według SIO 30 września 2020 wynosiła 348,00 a statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, o której mowa w art.11 ust.2  za ten sam okres  wynosiła 7,00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *