Wyniki naboru

Wyniki naboru

   CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH IZABELIN

ul. Szkolna 2A, Hornówek, 05-080 Izabelin | 22 111-00-73 | e-mail: cuwi@izabelin.pl

Izabelin, dnia 29 października 2021 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
Inspektor ds. Księgowości instytucji kultury
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH IZABELIN

w wymiarze etatu: pełen etat

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Marta Witkowska
zamieszkała w Klaudynie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła Panią Martę Witkowską, która wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania zadań na ww. stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Marta wypowiadała się rzeczowo na wszystkie zadane pytania oraz wykazała się wiedzą niezbędną w ww. stanowisku.

Aneta Beczek

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Izabelin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *