Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie i Dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie i Dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach

Zarządzenie Nr 297/2021
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 26.03.2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie i Dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach

Wójt Gminy Izabelin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

  1. Gminnego Przedszkola im. ks. A. Federowicza w Izabelinie,
  2. Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia pod Dębowym Liściem”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego przedszkola w Izabelinie” lub „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach” w terminie do 28 kwietnia 2021r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Izabelin lub pocztą na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin. W przypadku nadesłania pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu.