Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2021 rok

Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2021 rok

Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2021 rok

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020r. poz. 17 ) Gmina Izabelin ogłasza :

1. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli obliczona na dzień 1.01.2021r. wynosi: 20 314,83 zł roczna / 1 692,90 zł miesięczna

2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin według SIO na dzień 30 września 2020 wynosiła 348, a statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach za ten sam okres wynosiła 7.

Powyższe dane będą aktualizowane w terminach określonych w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.