Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2019 r.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2019 r.


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2019r

Na podstawie   art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.  2017 r. poz. 2203 ze zm.)

 Gmina Izabelin  ogłasza :

  1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji  na rok 2019 dla przedszkoli dokonywana  na podstawie art.44 ust.1 pkt.2  obliczona na dzień 30 września 2019r. wynosi: 15 633,11 zł roczna / 1 302,76 zł  miesięczna.
  2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin według SIO na dzień 30 września 2019 wynosiła  405, a statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach za ten sam okres – 10.