PROGRAM RZĄDOWY DOBRY START

PROGRAM RZĄDOWY DOBRY START

PROGRAM RZĄDOWY DOBRY START

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Gdzie  i kiedy można złożyć wniosek?

W ramach nowego rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2018 r. można składać wniosek o 300 zł dla każdego uczącego się dziecka.

W Gminie Izabelin odpowiedzialnym za wypłatę środków z tego programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się w Urzędzie Gminy Izabelin, przy ul. 3 Maja 42.

Od 1 lipca 2018 r. rodzice i opiekunowie prawni dziecka uczącego się będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną za pomocą portalu emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz poprzez aplikacje popularniejszych banków.

Od 1 sierpnia 2018 wnioski w wersji papierowej można składać w siedzibie GOPS w Izabelinie.

link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1061 oraz wzór wniosku dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Druki wniosków będą również dostępne w holu przy kancelarii Urzędu Gminy.

Ostateczny termin naboru wniosków mija 30 listopada 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Izabelinie tel. 22 722-79-95

Wójt Gminy Izabelin