Archiwa autora: cuwi

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb

Zarządzenie Nr 297/2021Wójta Gminy Izabelinz dnia 26.03.2021 r.w sprawie ogłoszenia

http://cuwi.izabelin.pl/2021/01/29/podstawowa-kwota-dotacji-statystyczna-liczba-dzieci-w-przedszkolach-gminnych-2021-rok/

Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Izabelinz dnia 21

Centrum Usług Wspólnych Izabelin zaprasza do złożenia oferty na dostarczanie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Centrum Usług Wspólnych Izabelin  zobowiązuje się zapewnić dostępność

http://cuwi.izabelin.pl/wp-content/uploads/2019/11/aktualizacja-podstawowej-kwoty-dotacji-statystyczna-liczba-dzieci-w-przedszkolach-gminnych-–-2019-r..pdf

Wzór Wniosku Stypendium szkolne 2019/2020 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia

PROGRAM RZĄDOWY DOBRY START Kto może otrzymać wsparcie? Świadczenie dobry

10/17
Font Resize